Få professionel rådgivning

“Forandringsprojekter er svære at implementere i hverdagen, så de rent faktisk medfører en varig adfærdsændring. Det ved vi. Derfor fokuserer vi på, at implementering bør ske på netop hverdagens udfordringer – helt fra starten. Metoden kalder vi hverdagsimplementering.”

Promentum

Kerneydelser

Du får løsninger tilpasset til din virksomhed, fordi alle mennesker, projekter og virksomheder er forskellige.
Når vi planlægger et forløb, trækker vi typisk på flere af kernekompetencerne listet her på siden. Desuden kombinerer vi ofte flere kendte læringsmetoder som fx undervisning, workshops, sidemandsoplæring og sparring – og vi gør det helst i din hverdag.