Projektleder: Sådan driver du ledelse uden at have den formelle magt

af Promentum A/S | maj 22, 2019 | Artikel

Som projektleder har du ikke den formelle magt i projektet – og styregruppen eller projektejeren har sjældent fokus på ledelsesdelen, men i stedet på konkrete gevinster. Derfor er der stor risiko for, at du ender med at have fokus på selve styringen af projektet og du bidrager derfor primært med din faglige viden.

Selve ledelsesdelen bliver sjældent italesat og er desuden svær at måle og veje.

Men hvorfor er det alligevel en god idé at påtage sig ledelsesansvaret, hvad kommer der ud af det – og hvordan griber du det an? Det får du mit bud på i dette blogindlæg.

Ledelse skaber ejerskab hos projektdeltagerne

Selv om du ikke har den formelle magt, så kræver projektlederrollen, at du mestrer at lede i mange retninger: mod styregruppen, agerer daglig leder, håndterer interessenter, påvirker det politiske spil, håndterer interne konflikter osv.

Netop denne situation gør projektlederrollen til en af de mest komplekse og sværeste discipliner at mestre. Men ledelse er et stærkt værktøj til at komme i mål.

For med ledelse kan du skabe en kultur i din projektgruppe, hvor projektdeltagerne selv tager ansvar. Så i stedet for, at du nørder med det faglige og bruger tid på at kontrollere, at alt går som det skal. Så bør du bruge din energi på at påvirke kulturen i projektgruppen, fokusere på at facilitere processerne, så projektdeltagerne får ejerskab og tager medansvar. Det skaber en anden energi og engagement hos dem – og I vil levere et bedre projekt i fællesskab.

Men hvordan gør du?

Afstem rammer og råderum med projektgruppen fra starten

Du har på forhånd en lille portion magt – i og med, at du har styregruppens mandat. Men det mandat bringer dig ikke helt i mål, som leder af projektgruppen. Der skal mere og andet til. Det kræver, at din projektgruppe anerkender dig som leder. Gør de ikke det, kan vejen til et vellykket projekt være lang og brolagt med mange ledelsesmæssige udfordringer.

For at kunne fylde lederrollen ud i projektet er det vigtigt at du kender dit mandat og dit råderum som projektleder. Det bliver sjældent eller aldrig italesat i den første dialog med styregruppen eller projektejer. Derfor: spørg ind til netop dit mandat og dit råderum – og vær tydelig på, at et godt projektforløb kræver god ledelse – og ledelse er mere og andet end styring.

Påtag dig lederrollen

Prøv at stille dig selv dette spørgsmål: ”Hvor meget tid bruger du på henholdsvis: styring, specialistrollen og ledelse i din rolle som projektleder?”

De fleste bruger max 10 % på ledelse. Tallet varierer selvfølgelig i forhold til konteksten, men tallet er typisk for lavt. For hvis der ikke er tydelig ledelse i projektgrupper, så opstår der ofte det jeg kalder frustrations alliancer. Når der ikke er sat rammer, mål og tydelige forventninger til den enkelte projektdeltager, så kommer der uro i gruppen. Og så ved vi, at vejen mod frustration og stress er lagt.

Når projektdeltagere bliver frustreret, mister vi momentum i projekterne – og tid er aldrig en luksus vi har for meget af i projekter.

Kunsten at lede

Ledelse er vigtigt

Derfor: hvis du har fået opgaven som projektleder, så skal du også påtage dig lederrollen. Du ER leder. Du skal derfor iklæde dig det mindset, at lederrollen er din. For mange vil det betyde, at de skal træde ud af specialistrollen og meget mere ind i ledelsesrollen.

Selvom du ikke har personaleansvar for projektdeltagerne, så har du ansvaret for din projektgruppe. Og hvis du formår at lede dem, vil de tage ejerskab og du vil dermed få bragt deres kompetencer ordentligt i spil. Resultatet er, at I vil levere et bedre projekt.

Og er der mulighed for at støtte deres personlige udvikling og give dem et kompetenceløft, så vil det gavne kvaliteten i dit projekt. Det er nemlig en af de grundlæggende parametre, som mennesker bliver motiveret af.

Ledelse koster: Tid. Og som jeg tidligere har nævnt, er tid sjældent det vi har mest af i projekter. Men som projektleder skal du være insisterende på at bruge tid på ledelse i dit projekt. Det vil være hele indsatsen værd.

Gevinsterne er klare: Højere kvalitet i projektet. Motivation og ejerskab i din projektgruppe – og ikke mindst projektdeltagere med større kompetencer.