Elever og medarbejdere på danske folkeskoler har mere end nogensinde brug for at samles om en fortælling, der giver håb og optimisme, skaber fællesskab og handlemuligheder for at kunne påvirke fremtiden.

Den fortælling vil vi hjælpe dem med at få.

I Danmark har vi mange kommuner, hvor skolerne arbejder med FN´s verdensmål. Det arbejde kommer bl.a. til udtryk i forskellige tværkommunale læringsforløb med FN’s Verdensmål som centrale elementer.
For alle forløbs vedkommende er det afgørende at finde løsninger på virkelige problemer i den virkelige verden.

Vi oplever, at der er rigtig meget velvilje, når det kommer til arbejdet med verdensmålene, men at der er stor efterspørgsel på rammer, metoder og støtte, der kan binde de forskellige aktiviteter sammen og være med til at forankre en verdensmålskultur.

Det vil vi imødekomme med et unikt uddannelsesforløb, hvor vi sammen med partnerne Old Friends Industries og NGOèn Crossing Borders vil uddanne lærere, pædagoger og elever til SDG-ambassadører side om side.

Vores uddannelsesprojekt er svaret på det spørgsmål, man oftest vil møde, når man deler sine ambitioner med at ville arbejde med verdensmålene: Hvordan? Hvor starter man? Med hvem?

Vi vil i kompetenceudviklingsforløbet uddanne deltagerne i FN´s Verdensmål, projektmetoder, storytelling, facilitere arbejdet i praksis, og etablere et SDG netværk. Undervejs i forløbet vil vi inddrage kommuner, NGO´er, foreninger og virksomheder for at omsætte SDG-projekterne til action i den virkelige verden. Og vi vil være koblet på alle processer, så vi sikrer kontinuerligt flow og fastholdelse i arbejdet med verdensmålene.