I samarbejde med Crossing Borders m.fl. arbejder vi på at etablere SDG-DK.dk.

SDG-DK.dk bliver en netværksplatform, der kan understøtte etableringen af grænseoverskridende partnerskaber (offentlige, private og NGO’er) og udviklingen og gennemførelsen af konkrete tværgående SDG-projekter. Desuden skal websitet fungere som videns- og erfaringsbank i forhold til praktisk arbejde i SDG-projekter.

Website