I samarbejde med Crossing Borders m.fl. arbejder vi på at etablere SDGWORLD.org.

SDGWORLD.org bliver en netværksplatform, der kan understøtte etableringen af grænseoverskridende partnerskaber (offentlige, private og NGO’er) og udviklingen og gennemførelsen af konkrete tværgående SDG-projekter. Desuden skal websitet fungere som videns- og erfaringsbank i forhold til praktisk arbejde i SDG-projekter.

Website