Målet med GGWCUP er at bringe FN’s 17 Verdensmål ind i klasseværelset, og lad eleverne spille dem ud i verden via iderigdom, virkelyst, sport og bevægelse. Projektet skal skabe opmærksomhed og aktivisme i forhold til FN´s Verdensmål gennem sammenhængskraft lokalt og globalt, på tværs af grænser og kulturer. Målet er at iscenesætte FN Verdensmålene og gøre dem til en naturlig del af skolens liv og sportslige fællesskaber.

GGWCUP-konceptet er en kombination af et tværfagligt læringsforløb og et fodboldevent, der i forening kan give et konkret bud på, hvordan man på en inkluderende nærværende og legende måde kan udmønte de 17 Verdensmål på lokalt og globalt plan med entreprenørskab, innovation og iværksætteri!

GGWCUP er et plug-and-play læringsforløb og målet er, at projektet skal være landsdækkende og målrettet et bestemt klassetrin.

GGWCUP er et Crossing Borders og EIR Soccer projekt (i partnerskab med UNDP-DK, DGI, Dansk Skoleidræt, Promentum og skoler fra en Nordsjællandsk Kommune).

 

Fodbold