fbpx
Züblin

Züblin

Projektrådgivning hjalp Züblin i mål med nyt implementeringsprojekt

Problem

Ved at implementere nye digitale værktøjer til 3D modellering ønskede entreprenørvirksomheden Züblin at effektivisere byggeprojekter. Projektet manglede imidlertid klare målsætninger og deadline, og projektlederen bag implementeringen savnede konkrete mål og værktøjer at styre projektet efter.

Løsning

Over en periode på et halvt år modtog projektlederen løbende coaching og feedback med det primære fokus at definere og afgrænse opgaven.

  • Vi hjalp med at udarbejde en overordnet strategiplan med fokus på målhierarki, som projektlederen kunne styre projektet efter.
  • Den løbende coaching og feedback på blandt andet projektbeskrivelser bidrog til, at planen blev fulgt.
  • Overblikket over projektets omfang betød, at projektlederen blev i stand til at uddelegere opgaver og udnytte ressourcer i virksomheden.

Udbytte

Ved at definere arbejdsopgaverne kombineret med den løbende coaching og feedback oplevede projektlederen hos Züblin stor personlig gevinst. Stress og frustrationer blev forebygget, og det lykkedes at indfri målsætningerne for projektet. Projektlederen har i dag lavet nye målsætninger med udgangspunkt i den skabelon, der blev til i samarbejdet med Promentum.

 

"Projektrådgivningen var en stor personlig gevinst for mig og medvirkende til at modvirke stress og frustration."