Hvidovre Kommune

Hvidovre Kommune

Involvering af medarbejdere skabte innovation

Problemstilling

I Hvidovre Kommune besluttede de ny retning for kultur- og fritidsområdet. I stedet for blot at spare skulle der fokus på at få mere ud af det de allerede havde. Derfor blev der sat fokus på kommunens idrætsfaciliteter. De skulle bruges mere og bedre, og skabe mere nytte for borgerne. Vejen til målet skulle gå igennem medarbejdernes iderigdom. Og på sigt – også via borgernes egne ideer og medvirken.

Løsning

Vi gav Hvidovre Kommune rådgivning og inspiration fra andre organisationer, så de kunne sætte innovationsprocessen i gang. Vi assisterede desuden med udvalgte værktøjer og metoder til at starte projektet op og drive det fremadrettet. Vi har undervejs arbejdet med forskellige metoder – særligt følgende tre:

  1. Den bærende tilgang har været, at se sin egen verden “ude-fra-og-ind” inspireret af design-thinking.
  2. En anden tilgang har været at “låne” ideer fra andre. Her har to virksomhedsbesøg været centrale.
  3. Et tredje element har været, at holde fokus på gulvet i hverdagen eller på “idrætshallens gulv”. Det er her værdien skabes med borgerne. Det er også her at medarbejderne har deres hverdag, og her de skal få de gode ideer.

Udbytte

Fire ledere er klar til gå forrest, over 50 medarbejdere har fået lyst til at medvirke og skabe en bedre hverdag for både sig selv og borgerne, de første ide-møder har været afholdt og der er aftalt øget videns udveksling på tværs af den samlede organisation.

”Jeg hader møder... men i dag har sgu været OK”, kommenterede en af deltagerne efter en udviklingsdag, hvor over 50 medarbejdere mødte op.