Region Sjælland

Region Sjælland

Kontinuerlig træning gav dygtige formidlere

Problem

I Region Sjælland ville de gerne have, at deres konsulenter og projektledere blev skarpere i deres mundtlige formidling og optrådte med en større gennemslagskraft i store forsamlinger. Ledelsen var samtidig bevidste om, at der ofte skal mere end undervisning i teori og værktøjer til for at skabe de dygtigste formidlere. Derfor var forløbet tilrettelagt med fokus på træning i medarbejdernes hverdag.

Løsning

Promentum var involveret over et halvt års tid. Forløbet var opdelt i tre faser:

  1. I første fase var en to dages træningslejr med fokus på, hvordan man strukturerer og opbygger et godt oplæg. Der var fokus på den enkelte konsulents personlige styrker i forhold til at brænde igennem foran en forsamling. Deltagerne fik konkrete og simple værktøjer til opbygningen at et mundtligt oplæg. Derefter forberedte og udførte deltagerne egne oplæg og fik feedback.
  2. Næste fase var et sparringsforløb. Omdrejningspunktet var de formidlingsopgaver og større oplæg, som deltagerne havde i deres daglige arbejde. Deltagerne mødtes med Promentum-konsulenten ca. en gang om måneden til nogle 1-dages sessioner, hvor de fik og gav feedback til hinanden og trænede ”real life”-kommunikationsopgaver med udgangspunkt i de modeller, de havde tilegnet sig på træningslejren.
  3. Sidste fase var feedback på deltagernes præsentationer i hverdagen. De optog deres kommunikationssituationer på video – både eksterne og interne formidlingsoplæg. Efterfølgende gav Promentums konsulenter personlig feedback til den enkelte projektleder/konsulent. 

Udbytte

Forløbet har givet markant bedre gennemslagskraft i konsulenternes præsentation af Regionen udadtil. Konsulenterne udviklede desuden en meget større sikkerhed og selvtillid i deres personlige formidling gennem den kontinuerlige træningen.