Henning Larsen Architects

Henning Larsen Architects

Styrket projektledelse hos Henning Larsen Architects

Problem

Den internationale tegnestue Henning Larsen Architects så et behov for at optimere måden at arbejde i og med projekter. Grundtanken var at give endnu mere plads til det kreative rum gennem en effektivisering af interne processer.

Løsning

Vi gennemførte en intern projektlederuddannelse for 16 nøglepersoner på tegnestuen. Rammen var at deltagerne skulle afprøve og debattere projektlederværktøjerne med fokus på, hvordan værktøjerne gav værdi i det daglige arbejde fremadrettet.

Derudover gennemførte vi en workshop for ledelsesgruppen med særligt fokus på deres rolle i at styrke projektledernes handlingsrum og de interne processer.

Projektlederuddannelsen blev afsluttet med casearbejde på en aktuelt projekt på tegnestuen med deltagelse af såvel projektledere som ledelsesrepræsentanter.

  • Den bærende tilgang har været, at se sin egen verden “ude-fra-og-ind” inspireret af design-thinking.
  • En anden tilgang har været at “låne” ideer fra andre. Her har to virksomhedsbesøg været centrale.
  • Et tredje element har været, at holde fokus på gulvet i hverdagen eller på “idrætshallens gulv”. Det er her værdien skabes med borgerne. Det er også her at medarbejderne har deres hverdag, og her de skal få de gode ideer.

Udbytte

Deltagerne i forløbet fik et fælles sprog og værktøjskasse, som er blevet bredt ud på tegnestuen – og som løbende tilpasses det aktuelle behov. Forløbet har givet en fælles referenceramme, så udfordringer lettere kan adresseres, når de optræder i projektarbejdet. Der er desuden blevet etableret en fast struktur for projekter, der sikrer fremdrift og den svære allokering af ressourcer på tværs.

"Jeg har allerede været på projektlederuddannelse, men hvor giver det god mening at debattere internt, hvordan vi kan blive endnu bedre til at drive projekterne igennem."