Gladsaxe Kommune

Gladsaxe Kommune

Ny projektmodel gav stærkere projektkultur

Problem

Projektlederne i Gladsaxe Kommune manglede en ensartet og fælles tilgang til projektarbejde. Kommunen arbejder med mange forskellige projekter på kryds og tværs af organisationen. I forbindelse med et digitaliseringsprojekt fik de udarbejdet en rapport om implementeringen. Rapporten viste, at kommunens projektkultur var mangelfuld. Særligt var metoden til at forstå og gribe projekterne an på, ikke særlig god. Derudover efterspurgte flere i organisationen et fælles fælles blik for projekter og projektkulturen.

Løsning

Vores opgave blev at udarbejde en projektmodel for kommunen, med det formål at give projektlederne et fælles sprog og en fælles tilgang, der i sidste ende skulle munde ud i en stærkere projektkultur. Modellen skulle være dynamisk og tilpasningsvenlig til forskellige typer projekter.

I samarbejde med kommunens erfarne projektledere og ledere udarbejdede vi en projektmodel, der blev skræddersyet til deres situation, med høj grad af fokus på samskabelse i processen. Resultatet blev et sammenkog af forskellige projektmodeller fra både den agile og den faseopbyggede projektledelse, med konkrete værktøjer lige til at tage i brug for kommunens projektledere.

Efter udviklingsarbejdet var første skridt at uddanne kommunens projektledere i den nye model og tilgang, så de nye arbejdsmetoder blev implementeret i deres daglige arbejde. Dernæst gik vi videre til ledelsesniveauet, som også har taget modellen til sig og dermed kan tage del i det nye fælles sprog med projektlederne.

Udbytte

Projektkulturen er blevet markant stærkere i Gladsaxe Kommune, beretter Betina Kruse, HR- og arbejdsmiljøkonsulent. Der er kommet en mere bevidst og professionel tilgang til projektledelse, som i sidste ende har givet bedre resultater.

Projektlederne fortæller desuden, at de oplever, at de nu bliver hørt af deres ledere, fordi de er begyndt at tale samme sprog og har samme referenceramme.

Samarbejdet med Promentum var særdeles godt, bl.a. fordi de udviste god indsigt i vores problematikker og behov, men også fordi de kom med en stor viden om projektverden og havde øje for projektfremgang. Resultatet af samarbejdet er, at vi har fået en mere bevidst og fokuseret tilgang til projektarbejde.

Betina Kruse, HR- og arbejdsmiljøkonsulent