Beskæftigelsesministeriets kontor for implementering

Beskæftigelsesministeriets kontor for implementering

Fokus på implementering gav forandring i hverdagen

Problem

I Beskæftigelsesministeriets kontor for implementering arbejder de med at drive implementeringen af reformer samt bidrage under reformudspil med implementeringsforberedelser. De havde sat sig som mål at optimere den måde de arbejder med at implementere reformer på, så de skaber endnu større effekt. Både ved at få nye perspektiver på, hvad der skal til for at lykkes med at drive forandringer og sikre implementering – og ved at udvikle egen praksis.

Løsning

Vi har både givet kontoret nye, konkrete metoder og værktøjer til at drive forandringsprocesser og samtidig deltaget i medarbejdernes hverdag. Det vil sige, at vi har lyttet og observeret, så vi kunne undervise i og fylde relevant viden på deltagerne, med fokus på at give konkrete redskaber og nye kompetencer. Vi har desuden sparret og trænet medarbejdere i at arbejde med implementering undervejs både én-til-én og på praktiske opgaver i deres hverdag for at assistere med at skabe forandringen. Fx ved at deltage i workshops de skulle facilitere. Det gav en stor forståelse for hverdagen og vi kunne lettere ”oversætte” teoretiske pointer til deres hverdag. Til sidst har vi arbejdet med videndeling, så det nye fokus og nye metoder til at implementere blev forankret i hverdagen.

Udbytte

Medarbejderne oplever, at de har fået bedre overblik over forandrings- og implementeringsopgaven og har kompetencerne til at drive opgaverne.