Podcast: Habitus Raptus – Refleksioner over ‘Secunda philosophia’

af Kasper Nøraa | okt 26, 2023 | Podcast

Velkommen til “Habitus Raptus”, en podcastserie, hvor Kim Gørtz dykker dybt ned i dr.phil., professor emeritus Ole Fogh Kirkebys teoretiske filosofi. Sammen med Ole udforsker Kim vævningerne af tankestrømme i Kirkebys mangefacetterede forfatterskab.

I denne episode fokuserer Kim og Ole på bogen ‘Secunda philosophia’. Her vil de udfolde og udforske bogens kerneidéer, oprindelse, og de resonanser, den skaber i relation til fortiden, nutiden, og fremtiden. De vil navigere gennem de filosofiske landskaber, hvor traditionelle koncepter udfordres, og nye perspektiver i tænkning og handling opstår.

‘Secunda philosophia’ inviterer til at reflektere over de grundlæggende aspekter af tænkning og handling i en tid, hvor klassiske koncepter og argumentation synes at være utilstrækkelige. Hvordan skal vi nærme os tænkning, når tænkningen synes at være i en kritisk fase, hvor den ikke længere kan begrunde sig selv? Hvordan kan vi forstå eksistens, når begrebet “væren” fremstår som en tom og abstrakt kategori?

Ole og Kim vil kaste lys over filosofiens tilstand og udfordre de konventionelle metoder og tilgange. De vil stille spørgsmålstegn ved argumentets dominans som tankens fornemste udtryk og udforske, hvordan sprog kan både være en barriere og en formidler af tænkning.

Kim beskæftiger sig med spørgsmålet om, hvad en gyldig filosofi er i dag, i en æra hvor filosofien hverken kan, eller måske ikke bør, definere sig selv fuldstændigt i forhold til naturvidenskaberne. Ole foreslår en “secunda philosophia”, en filosofi, der er brugt og slidt, men stadig vital, som ikke prætenderer at være en urokkelig videnskab eller et selvjustificerende tankesystem.

Sammen med Ole vil Kim navigere gennem disse refleksioner og udforske de dybere budskaber og indsigter, der ligger i ‘Secunda philosophia’. De vil træde ind i en verden, hvor filosofien er en levende, åndende entitet, der stadig formår at røre og transformere individets liv og tænkning.

God fornøjelse med en inspirerende og tankevækkende rejse gennem filosofiens fascinerende korridorer i selskab med Ole Fogh Kirkeby og Kim Gørtz.