Podcast: Det Regenerative Studie med Laura Storm

af Kasper Nøraa | sep 27, 2023 | Podcast

I denne episode har Kim besøg af Laura Storm, der er en meget benyttet foredragsholder og ofte citeret forfatter, og så betragtes hun af mange som en pioner inden for bl.a. regenerativ ledelse.

I samtalen kommer Laura og Kim ind på deres bevæggrunde for at blive optagede af det regenerative, de taler om splittelse og forsoning, om sårbare rum og om vigtigheden af at arbejde med os selv, hvis vi skal lykkes med en regenerativ transformation.

Rigtig god fornøjelse.