Line Kjergaard

Konsulent

Bæredygtighed som en proces – ikke en endegyldig tilstand

Vi står overfor nogle hidtil usete og utrolig komplekse udfordringer med den verden og de organisationer, som vi har skabt og lever i i dag. Og vi ved, at der er behov for forandring.
Vi har som mennesker, virksomheder og samfund alle en grad af beslutningskraft, og jeg ser det nødvendigt, at vi træffer beslutninger, der fremmer liv – for både mennesker og naturen – og at vi aktivt handler på baggrund af disse beslutninger. Jeg ser en mulighed for at gøre dette gennem bæredygtig omstilling – en omstilling, der skal anskues som en kontinuerlig proces og ikke en endegyldig tilstand, der kan opnås.

Bæredygtighed som strategi og forretningsmodel

I stedet for at minimere en virksomheds negative påvirkninger, er det nødvendigt at forankre bæredygtighed i virksomhedens strategi og forretningsmodel. Og hvorfor så det? Svaret er ganske enkelt, at virksomheder, der ikke formår at omstille sig, kommer til at uddø. At gøre bæredygtighed til en del af virksomhedens kerne er med til at sikre resiliens, konkurrencedygtighed og langsigtet succes i en omskiftelig verden. Virksomhederne skal nemlig leve op til de forventninger og krav som allerede bliver og fremadrettet vil blive stillet af fremtidens kunder, medarbejdere og lovgivere.

Den omstilling er vigtig, og det er den, jeg brænder for at hjælpe med.

Om Line

Som konsulent og ingeniør i bæredygtighed indtager Line rollen som bæredygtighedens stemme i projekter og processer, der fokuserer på at designe eller redesigne en virksomheds produkter, services eller systemer. Med en bred viden indenfor feltet kan Line facilitere co-designprocesser, der mobiliserer hele netværket og dets aktører, og sørger for at tage afsæt i deres behov.

Line kommer med en bachelor i Bæredygtigt Design ved Aalborg Universitet i København og har påbegyndt det sidste år af kandidaten i Sustainable Design Engineering ligeledes ved Aalborg Universitet i København, som består af praktik her i Promentum i efteråret 2023 samt specialskrivning i det nye år.