Read English version Læs den engelske udgave.

I Promentum mener vi, at virksomheder har en forpligtigelse til at gå forrest og skabe et mere bæredygtigt samfund, hvor økonomisk forståelse og en større samfundsmæssig bevidsthed går hånd i hånd.

Vi ønsker at bidrage aktivt til dette ved at gøre det bedst muligt for verden – i Promentums hverdag og på hele vores rejse.

Og vi oplever, at vi har et særligt ansvar overfor de mennesker, vi arbejder med i hverdagen, overfor samfundet, der omgiver os, og i forhold til at forsøge at bidrage til en bedre verden.

Vi forpligter os derfor til følgende:

OVERFOR MENNESKER:

  • Vores møde med mennesker skal – i alle tænkelige kontekster – bygge på menneskeligt ligeværd og ordentlighed i relationer.
  • Vi skal altid forsøge at se det ganske særlige i det enkelte menneske – og værdsætte dette.
  • Vi skal hjælpe den enkelte med at frigøre sit potentiale og skabe et meningsfuldt arbejdsliv.

OVERFOR VERDEN OG SAMFUNDET, DER OMGIVER OS:

Det vi vil:

  • Gå forrest i udviklingen af nye arbejdsformer, nye organisationsformer og nye ledelseskulturer, der imødekommer fremtidens behov bedst muligt.
  • Bidrage til et demokratisk og mangfoldigt Danmark.
  • Hjælpe NGO’er og andre organisationer, der arbejder for at gøre verden bedre.

Det vi IKKE vil:

  • Hjælpe mennesker, virksomheder eller organisationer, der med skadelige produkter eller med hensynsløs adfærd skader sine omgivelser eller verden… med mindre de vil have hjælp til at gøre det bedre.

Og i Promentum forpligter vi os til ALDRIG at lade økonomiske prioriteter komme før ovenstående principper.

Manifest