Nye tendenser i virksomhedernes arbejde med bæredygtighed

af Mikkel Flod Storgaard | mar 15, 2022 | Artikel

Der sker helt vanvittigt meget på bæredygtighedsområdet i disse år. Og det er super godt og vigtigt.

Men den enorme udvikling kan også give virksomhederne en udfordring i forhold til at arbejde klogt med deres bæredygtige omstilling. Derfor har jeg i denne blog forsøgt at skitsere et par vigtige udviklingstendenser, som jeg mener, virksomhederne skal forsøge at indarbejde i deres strategier og bæredygtige omstillingsarbejde. Tendenserne er blot oplistet, ikke udfoldet i denne blog.

Danske virksomheder gør det godt på bæredygtighedsområdet

Hvor Danmark som samfund desværre halter gevaldigt efter arbejdet med bæredygtighed og klima, så markerer flere af vores store danske virksomheder sig heldigvis som first moversog forgangsvirksomheder inden for den bæredygtige omstilling.

Se bare på Vestas, der netop er blevet kåret som verdens mest bæredygtige virksomhed.

Virksomheder som både Chr. Hansen og Ørsted følger trop, og er kåret til at være blandt verdens 10 mest bæredygtige virksomheder, med placeringer som henholdsvis nummer 2 og 7.

Det er MEGA sejt – og noget vi bør være super stolte af her i lille Danmark.

Bæredygtighed bliver et minimumskrav

Udover at det at have en bæredygtig virksomhed er godt for samfundet, så er en førerposition inden for bæredygtighed også en direkte billet til at blive en af fremtidens succesfulde virksomheder. Så det er helt afgørende, at vores virksomheder i den grad er med i bæredygtighedseliten. Både for virksomhederne og for vores lille land.

De seneste par år er der sket helt utrolig meget med forbrugernes, samfundets og virksomhedernes tilgang til bæredygtighed, og der er ingen tvivl om, at bæredygtighed bliver et absolut MUST for fremtidens virksomheder. Bæredygtighed er allerede (og vil forblive) ét af virksomhedernes allerstørste og vigtigste konkurrenceparametre.

Kort og godt kan det siges sådan her: Bliv bæredygtig ellers er din virksomhed ikke relevant i fremtiden.

Bæredygtighed er en flygtig proces og ikke en opnåelig tilstand 

De danske virksomheder, der allerede har forstået det, og som stormer frem med den bæredygtige omstilling, gør det super godt. De viser vejen for alle de andre, og signalværdien i deres succes bør ikke være til at tage fejl af.

Samtidig har jeg dog en klar opfordring til dem om at fastholde snuden i sporet og ikke hvile på laurbærrene. For bæredygtighed er ikke en tilstand, der kan opnås og herefter sættes flueben ved.

Bæredygtighed er flygtig og i konstant bevægelse. Det påvirkes af alle andre bevægelser og påvirkninger i det aktuelle økosystem. Bæredygtighed skal ikke ses som en tilstand, men snarere en konstant proces.

Bæredygtige organisationer er lærende organisationer

Netop fordi bæredygtighed er flygtig, er fremtidens organisationer nødt til at være designet på en måde, så de konstant tilpasser sig og inkorporerer og løser aktuelle bæredygtighedsudfordringer.

Derfor kan man også argumentere for, at det ikke er de enkelte CO2-forbedringer og genanvendelsesmuligheder, der er det afgørende ved virksomhedernes bæredygtige omstilling, men derimod hele paradigmeskiftet. Et paradigmeskifte der vil ændre virksomhedens tilgang til alt og skabe en mere helhedsforståelse af virksomheden som en del af et langt større økosystem. I det paradigmeskifte ligger også etableringen af en lærende organisation, der konstant kan styrke arbejdet med bæredygtige forretningsmodeller og virksomhedens cirkulære økonomi.

Virksomhedernes arbejde med bæredygtighed ændrer sig

Frem til nu har arbejdet med bæredygtighed i virksomhederne mere eller mindre udelukkende haft klima som fokus. Det har handlet om klimaaftryk, CO2-reduktion, den eksterne cirkulære økonomi osv.

Områder man typisk vil kategorisere som virksomhedens eksterne bæredygtighed.

Men virksomhedernes arbejde med bæredygtighed vil ændre sig meget snart, for bæredygtighed er et holistisk begreb. Helt konkret betyder det, at virksomhederne ikke kan påstå, at de har styr på deres bæredygtighed, hvis de kun har styr på den eksterne bæredygtighed.

Virksomheder skal også have styr på den interne bæredygtighed

Den interne bæredygtighed handler om medarbejdernes trivsel samt fysisk såvel som mentale sundhed. Den handler om diversitet og ligestilling, og om medarbejderne har et bæredygtigt arbejdsliv.

I fremtiden er du ikke en bæredygtig virksomhed, blot fordi du har styr på klimaaftrykket, for hvad hjælper det, hvis du samtidig nedslider dine medarbejdere? Den tilgang er alt andet end bæredygtig.

Den interne bæredygtighed vil fremover indgå på linje med den eksterne bæredygtighed i den samlede bæredygtighedsvurdering af virksomhederne.

At kigge på den interne bæredygtighed er stadig en ret ny tendens, og de danske virksomheder, der som nævnt pt. er nogle af verdens mest bæredygtige, skal have udvidet deres bæredygtighedsarbejde til at fokusere på den interne bæredygtighed.

Er det overhovedet nok at være bæredygtig?

Der er også ved at ske et andet skifte inden for bæredygtighedsarbejdet. Hvis du allerede arbejder på at gøre din virksomhed mere bæredygtig, så er du formentlig stødt på begrebet ’den regenerative organisation’. Hvis ikke, så kommer du med garanti til det.

Den regenerative organisation overtager stafetten fra bæredygtigheden, og man kan sige, at bæredygtighed er blevet rejsen hen mod slutmålet, der er den regenerative organisation. Det skal forstås på den måde, at man betragter bæredygtighed som en milepæl på vej mod det regenerative.

Bæredygtighed betyder nemlig kun, at man har nået status quo, og at noget kan holde sig selv bærende.

Men det er ikke nok, hvis vi vil løse aktuelle udfordringer som klimakrisen, stressrelaterede sygdomme osv.

Her har vi brug for den regenerative tilstand, som er den tilstand, hvor en virksomhed revitaliserer og genopbygger – og dermed bidrager med mere værdi, end den tager – i de livs- og økosystemer, den er del af. Det gælder både i den enkelte medarbejders liv, til samfundet, verden og naturen.

Det bæredygtige er på vej til at blive til det regenerative

Det regenerative er kommet for at blive og jeg er 100% overbevist om, at fremtidens virksomheder ikke bare er bæredygtige, men at de er regenerative.

De får skabt organisationer, hvis organisering og kultur frisætter medarbejderne og hvis forretningsmodeller og cirkulære løsninger tager udgangspunkt i livets og naturens logik og bidrager positivt til de ansattes liv, til samfundet og til planeten.

Summa summarum

Jeg tror, at de tendenser samlet vil betyde en grundlæggende ændring i virksomhedernes arbejde med bæredygtighed.

Fremtidens ”verdens mest bæredygtige virksomheder” er ikke bæredygtige, men derimod regenerative, og det er de helhedsorienteret, således at de har skabt en regenerativ organisation, der både er regenerativ internt og eksternt. Om man er en regenerativ virksomhed internt kan man finde ud af, hvis man kan svare bekræftende på spørgsmål som:

  • Trives dine medarbejdere ved at gå på arbejde?
  • Både mentalt og fysisk?
  • Bidrager deres arbejde og jeres arbejdsplads positivt til deres livskvalitet?
  • Oplever dine medarbejdere, at jeres arbejdsplads giver dem mere, end de bidrager med?

Virksomheder der entydigt og uden tøven kan svare ja til de spørgsmål er godt på vej mod at blive fantastisk og regenerative arbejdspladser.

Rejsen mod den regenerative virksomhed bliver spændende – og det bliver en virkelig god forretning.