Når curling er den helt rigtige strategi

af Ann Graugaard Pedersen | sep 7, 2016 | Artikel

Indrømmet. Jeg curler! I virkeligheden nok lidt for lidt, men jeg gør det. Især på arbejde. Jeg er projektleder. Og curling er min sport.

Skidt og snot for sig

I efterhånden mange år er min generation forældre blevet skældt ud for, at vi curler for vores børn. Men et er at bære vores børn gennem livet – at pakke dem ind i vat og forskåne dem for alverdens genvordigheder og modstand i livet. Det vil jeg lade andre om at vurdere det gode eller dårlige i.

Noget andet er, når det kommer til projektlederrollen. Her er min holdning klar: CURL, for filan. CURL så din projektgruppe kan koncentrere sig om det, der er deres opgave: At levere det, der skal til for at opnå den ønskede effekt.

Hvorfor? Fordi det er vores fornemmeste opgave at sørge for arbejdsro til projektdeltagerne, så de kan lave det, der nu engang er deres opgave: Være specialisterne, der sikrer leverancerne i projektet. Men hvis specialisterne skal bruge deres tid på at fjerne skidt på vejen. Håndtere utilfredse interessenter, kæmpe med deres chef for at få lov til at bruge tid på projektet eller måske med at forstå, hvad opgaven egentlig går ud på, så er der mindre tid til at levere. Og uden leverancer ingen effekt. Uden effekt, ingen succes i projekterne.

Brug din tid fornuftigt

Som projektleder skal du fokusere en del af din tid på at være proaktiv – på at curle foran projektet – og mindre tid på at være nede i den specifikke opgaveløsning.

Og når jeg siger, at du som projektleder skal curle, så mener jeg, at du skal fokusere på at:

  • Pleje interessenterne
  • styrke teamet
  • og bevare overblikket.

Med lidt flere ord….

Plej interessenterne

Hold øje med omgivelserne og reager promte, hvis der fx er modstand hos projektets interessenter – og endnu bedre: Vær på forkant med modstanden, så den bliver minimeret. Her betaler det sig at involvere interessenterne tidligt i processen, så de oplever, at de er med på rejsen frem for at føle sig som foie gras gæs, der får tvunget vores løsninger ned i halsen. Vær nysgerrig på deres tanker, viden og skepsis i relation til projektet. Observér deres hverdag og involvér dem i løsningerne, hvor det er muligt. Vær samtidig lydhør over for de ulemper, projektet kan medføre for dem. Din opgave er at bane vejen for deres velvilje, så de tager del i ejerskabet af forandringen. Så de, som Bo Vestergaard skriver i sin bog ”Fair Proces”, kan improvisere klogt, når det, vi ikke havde forudset, sker. Det hjælper projektet frem.

Styrk teametProjekttrekanten

Invester tid fra starten i at etablere og involvere din projektgruppe godt, så projektdeltagerne er trygge ved hinanden – og kan og tør råbe vagt i gevær, når noget udfordrer projekttrekanten. Du har brug for den lille dreng fra ”Kejserens nye klæder”. Involvér din projektgruppe i projektets udformning. De fleste vil gerne have indflydelse på det arbejde, de laver – det motiverer dem. Uanset om dit opdrag er færdigformuleret eller ej så involver dem. De skal kunne se formålet med projektet og hvordan hver enkelt del af det hænger sammen. For kan de det, ved de også, hvordan deres opgaver er indbyrdes afhængige. Og forstår de afhængighederne, så øges sandsynligheden for at de går til hinanden frem for til dig, når der er opstår problemer.

Det giver dig tid til at feje foran projektet, så det glider nemmere frem mod målet – og din curling giver gruppen tid til at levere.

Bevar overblikket

Du skal til enhver tid have overblikket, over hvor I er, hvor I skal være lige om lidt, og hvad der eventuelt kan komme på tværs, så projektdeltagerne kan koncentrere sig om den del, de er ansvarlige for. Hvad nyt er der i det, tænker du nok. Ikke noget! Men det er sværere i praksis, end det lyder. Der findes masser af elektroniske hjælpemidler og lavpraktiske løsninger som tavler, brownpaper og papkort, men uanset dit valg af løsning til at skabe overblik, så er det vigtigt, at du tager dig tid til at gøre det. Sæt tid af i kalenderen til det ene formål. Hav det som et fast punkt på dagsordenen på projektmøder og styregruppemøder, så du tidligt får at vide, når der er noget, der kan komme til at udfordre planen – og ikke som i tegnefilmene først opdager, at du er ude over skrænten, når du ser ned.

Men det kræver også at du – sammen med projektgruppen – har modet til at revidere planen løbende og tilpasse den til nye udfordringer. Uagtet hvad aftalen oprindeligt lød på.

Kort sagt:

Fej foran projektet, så det glider nemmere frem og så grus på dets vej ikke giver unødige bump eller slår jer ud af kurs.

Curl-stor