fbpx

Viden

fra os til dig

Motion er vejen til færre sygedage og øget produktivitet

Just Justesen

Forskning fra Syddansk Universitet viser, at bare en times ugentlig motion på arbejdspladsen styrker medarbejdernes helbred og trivsel. Det gør dem mere effektive og kan måles direkte på virksomhedens bundlinje.

Strategisk sundhedResultaterne er ikke til at tage fejl af i den ph.d.-afhandling , som forsker og partner i Promentum Just Bendix Justesen lige har forsvaret. Over en periode på tre år indvilligede 400 kontormedarbejdere i et forsøg med en times ugentlig motion. Her blev sygefraværet reduceret med 56 procent og medarbejdernes helbred forbedret med ti procent. Samtidig blev medarbejderne mere effektive med en forbedret arbejdsevne på otte procent og en stigning i produktiviteten på ti procent. Resultater, som får Justesen til at konkludere, at ”det betaler sig at tilbyde individuel træning til medarbejderne, selvom der bliver skåret en time af den ugentlig arbejdstid.” I samme ombæring understreger Justesen, at de virksomheder, der ønsker at indføre motion skal udforme en sundheds- og implementeringsstrategi, skal benytte management konsulenter, hvis de skal lykkes med et sundhedstiltag.

Motion kræver den rette strategi og implementering

For at motion ikke skal være en belastning for medarbejderne, kræver det at medarbejderne skal se motion som en forankret del af virksomhedens kultur. Det kræver en analyse af virksomhedens kultur. Det giver værdifuld viden og indsigt til at skabe den rette sundheds- og implementeringsstrategi. Strategien skal efterfølgende inkorporeres på ledelsesniveau, da lederne er det naturlige led i virksomheden til at tage beslutningen om at implementere sundhedsstrategien.
Ledernes opgave er at alliere sig med virksomhedens øvrige medarbejdere. Her udvælges blandt medarbejderne sundhedsambassadører og forandringsagenter til at skabe den reelle implementering. Det vil typisk være medarbejdere, der er kulturbærere og i dagligdagen er med til at definere, vedligeholde og skabe kulturen i virksomheden. Deres rolle er derfor at skabe relationer på tværs af organisationen, og de er rent faktisk dem, der får det hele til at lykkes.

Motion skaber en win/win-situation

Justesen hovedargument for at indføre en sundhedsstrategi er, at: ”Medarbejderne bliver sundere og mere effektive, mens virksomheden sparer penge.” Foruden fysisk god form, giver det også medarbejderne et større mentalt overskud til at klare hverdagens udfordringer – både på arbejdet og i lige så høj grad i privatlivet. For den enkelte medarbejder sikrer det en højere arbejdsglæde, der i sidste ende øger livskvaliteten.

1 kommentar til “Motion er vejen til færre sygedage og øget produktivitet

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.