5 skridt mod ansvarlig virksomhedsførelse

Manifest

Vores bæredygtigheds­manifest

Verden er kompleks og fuld af komplekse udfordringer. En af de største udfordringer i dag er skabelsen af en mere bæredygtig verden.

Det er vores holdning, at organisationer har et stort ansvar for at løse den bæredygtige udfordring. Vi mener faktisk, at de har en forpligtigelse til at gå forrest i skabelsen af et mere bæredygtigt samfund.

Vi er af den overbevisning, at fremtidens succesfulde organisationer er organisationer, der bidrager med mere værdi, end de tager, i de økosystemer de indgår i. De er med andre ord regenerative. Det gælder på alle områder – både i forhold til miljø og klima, men også trivsel, ligestilling, frihed, livskvalitet osv.

Promentum ønsker at være en af drivkræfterne til denne regenerative transformation af organisationerne.

Vi vil derfor være dem, der bidrager med ekspertise og sparring, så andre virksomheder og organisationer kan gennemføre den bæredygtige omstilling, samtidig med at vi selv er en regenerativ virksomhed. Det er vores mission.

Vores bidrag kommer til udtryk i tre spor:

Vi skal hjælpe med en bæredygtig transformation af organisationerne

Vores mål er at gøre verden mere bæredygtig ved at gøre organisationerne mere bæredygtige, og det er vores arbejde at støtte og rådgive vores kunder i omstillingen.

Vi skal hjælpe vores kunder med strategisk kapacitets- og kompetenceudvikling

Livskvalitet er tæt forbundet med et godt arbejdsliv, og et godt arbejdsliv er igen forbundet med at besidde de rette kompetencer, som man skal bruge til at lykkes i sit job. Gennem reel og grundig kompetenceudvikling skal vi skabe livskvalitet for medarbejderne hos vores kunder.

I vores kompetenceudvikling er vi bevidste om forskellen på viden og kompetencer – og vi er eksperter i reel kompetenceudvikling.

Vi skal hjælpe vores kunder med at få teorien til at fungere i hverdagen

Hvis vi skal kunne hjælpe vores kunder med at oversætte de nyeste (og de bedste) ledelses- og organisationsteorier til hverdagspraktik og støtte deres processer ift. at implementere den nyeste viden i ny adfærd i hverdagen, så kræver det, at vore faglige og praktiske niveau er ekstremt højt.

Vi er håndværkerne – dem der får tingene gjort, og som gør en reel forskel i hverdagen.

For at understøtte vores mission, forpligter vi os til følgende:

OVERFOR MENNESKER:

  • Vores møde med mennesker skal – i alle tænkelige kontekster – bygge på menneskeligt ligeværd og ordentlighed i relationer.
  • Vi skal altid forsøge at se det ganske særlige i det enkelte menneske – og værdsætte dette.
  • Vi skal hjælpe den enkelte med at frigøre sit potentiale og skabe et meningsfuldt arbejdsliv.

OVERFOR VERDEN OG SAMFUNDET, DER OMGIVER OS:

Det vi vil:

  • Gå forrest i udviklingen af nye arbejdsformer, nye organisationsformer og nye ledelseskulturer, der imødekommer fremtidens behov bedst muligt.
  • Bidrage til at virksomheder og organisationer gennemfører en regenerativ transformation.
  • Hjælpe NGO’er og andre organisationer, der arbejder for at gøre verden bedre.

Det vi IKKE vil:

  • Hjælpe mennesker, virksomheder eller organisationer, der med skadelige produkter eller med hensynsløs adfærd skader sine omgivelser eller verden… med mindre de vil have hjælp til at gøre det bedre.

Og i Promentum forpligter vi os til ALDRIG at lade økonomiske prioriteter komme før ovenstående principper.

Kontakt os

Hvis du vil vide mere om, hvem vi er og hvad vi laver, så kontakt Mikkel