Visuel facilitering

Har du oplevet effekten af et visuelt referat eller grafisk facilitering til et møde? Så ved du, at billeder taler til både hjerte og hjerne. Disciplinen har mange navne. Men effekten af visuel kommunikation er stor. Det visuelle greb er et værktøj, som ikke bare kan bruges til at sikre overblik og erindring. Der er også et værktøj, der aktivt kan bruges, når man skal nå frem til en fælles opfattelse, skal finde et billede på et fælles problem, et koncept, en vision eller noget andet abstrakt. Og enkle stregtegninger og symboler kan klæde din kommunikation bedre på.

Udbytte

På dette 2-dages kursusforløb får du indsigt og træning i at omsætte koncepter, strategier eller andre typer historier til visuelle fortællinger. Du bliver introduceret til et simpelt formsprog og trænet i symboltegning. Du får desuden værktøjerne til at strukturere en god fortælling. For god visuel facilitering handler i al sin enkelthed om at kombinere simple symboler og tegninger med teknikkerne fra klassisk historiefortælling. Og så handler det om øvelse.

Det får du med fra kurset:

  • Vi træner symboltegning og du lærer et simpelt formsprog at kende.
  • Du arbejder undervejs med at forstå og omsætte hverdags sætninger og situationer til symboler.
  • Du bliver introduceret for historiefortælling og du lærer at arbejde med en visuel struktur og organisering af egne historier, strategier eller præsentationer.
  • Du lærer strategisk brug af farver.
  • Du arbejder med at omsætte dit eget skriftlige materiale til en visuel fortælling og træner symboler, sammensætning og struktur med vejledning og feedback fra underviseren.
  • Du går fra kurset med en stor indsigt i visuelle virkemidler og en styrket evne til at formidle og facilitere møder visuelt. Og du har desuden oversat eget materiale til en visuel fortælling, som du kan bruge i praksis i din hverdag.

Metode

Det er to intensive dage med en masse træning, feedback og inspiration fra konkrete eksempler fra virksomheder –  og ikke mindst med underholdende eksempler fra mange forskellige kanter af tegningens verden. Du bliver undervist af den professionelle tegner Erik Petri, som udover at udføre visuel facilitering for større danske virksomheder også, producerer forklarende visuelle film, tegner politisk satire og desuden har illustreret utallige bøger bla. Antboy-serien.

Kursets første dag har primært fokus på symbol forståelse og tegning med tips og vejledning fra underviseren. På anden dagen sættes symbolerne sammen til hele fortællinger. Her arbejder du med dit eget materiale, hvor du overfører teori til praksis. Dag to afsluttes med, inspiration til hvordan det lærte kan omsættes fx til strategi til posters, visualisering af værdier eller til film.

Grafisk facilitering