Teamledelse og hverdagsinnovation

Uanset om du befinder dig i en offentlig eller privat organisation, er der et konstant pres for at finde mere effektive og driftsikre måder at løse opgaverne på. Den daglige drift og servicen skal optimeres. Og på samme tid er der forventninger om, at der findes nye og bedre veje i opgaveløsningen.
Der skal innoveres og løbes stærkere på samme tid.

Teamlederne og gruppelederne i alle organisationer befinder sig i et krydspres mellem det store og det lille fællesskab. I det store fællesskab skal teamlederne sikre innovation, effektivitet og fejlfrie løsninger på deres faglige ansvarsområde.
Og på samme tid skal teamlederne opretholde motivationen, arbejdsglæden og engagementet hos teammedlemmerne i det lille (faglige) fællesskab i en tid præget af mange forandringer, reduktioner og øget arbejdspres.
Kunsten for den succesfulde teamleder er, at få etableret en kultur og nogle relationer i teamet, hvor den gensidige tillid mellem medarbejderne er stærk nok til, at man dagligt kan holde hinanden op på kvaliteten af det, som man gør sammen. Teamlederen skal mestre både de bløde og de hårde kompetencer.

De bløde kompetencer handler om teamledelse. Et stærkt teamsammenhold præget af tillid og personlig respekt er en forudsætning for at kunne udfordre hinanden i teamet på kvalitet og have modet til at gå helt nye veje i opgaveløsningen.

Det hårde – hverdagsinnovationen – handler om at udforme og implementere konkrete og praktiske metoder, til at holde et højt præstationsniveau i teamet, samtidig med at man udvikler og fornyer de arbejdsgange man anvender. Et team med hverdagsinnovation er i stand til – lidt forenklet sagt – at forny sig medens det producerer.

Hverdagsinnovation handler om at have en fælles plan og en fælles forståelse af arbejdsgangene, så man kan skabe fornyelse i små trin, og vedvarende sikre bedre resultater ud mod borgere og kunder.

Metode

Der arbejdes målrettet under hele uddannelsen med at relatere det teoretiske stof til udfordringerne i teamlederens hverdag i egen organisation. Teamlederne arbejder under hele kursus med sin egen personlige udviklingsplan, der revideres efter hvert modul.

Fokus på deltagernes personlige udfordringer ift. teamlederrollen

Inden uddannelsens start vil deltagerens nærmeste leder sammen med deltagerne blive bedt om at beskrive den effekt, uddannelsen forventes at have på deltagerens lederrolle i hverdagen. I forlængelse af dette arbejdes der med den personlige udviklings- og handleplan gennem hele forløbet.
Under hele uddannelsen indgår den enkelte leder i et sparringspar med en anden deltager. Både på og mellem modulerne lægges der i sparringsparrene op til en personlig refleksion over teamlederrollen.
Uddannelsen afsluttes med en mundtlig eksamen. Deltagerne modtager, som afslutning på forløbet, personlig feedback på deres udfordringer og styrker i relation til teamlederrollen.

Deltagernes udbytte af uddannelsen

Teamlederen vil forbedre sine kompetencer i forhold til:

  • at skabe engagement, tillid og sammenhold i sit team
  • at styre sit team trygt igennem en hverdag præget af forandring og uforudsigelighed
  • at håndtere og udnytte de faglige konflikter i teamet
  • at sikre faglig udvikling
  • at sikre kvaliteten i opgaveløsningen
  • at sikre fornyelse og udvikling i hverdagen
  • at få fokus på en bedre planlægning og styring af det daglige arbejde
  • at styre teamet i retningen mod organisationens mål