Skab en stærk teamkultur

 …med faglig feedback og positive konflikter

Undskyld, men jeg er altså uenig! Kunne vi ikke gøre det på en anden måde? Hvis det var mig, ville jeg…. Har du prøvet at …?

Ny undersøgelse viser, at et teams interne kommunikationsform betyder mere for teamets succes end den enkelte teamdeltagers intelligens, personlighed og evner tilsammen.

Så hvordan professionaliserer vi kommunikationen på arbejdspladsen – og dermed letter arbejdsgangen og styrker teamsamarbejdet? Hvordan skaber du en stærk dynamisk teamkultur med plads til faglig uenighed og positiv kritik? Hvordan undgår du eksempelvis, at kollegernes velmenende faglige indspark ikke bliver misforstået som personlig kritik? Måske skulle du starte med dig selv? Er du god til at lede dig selv?

Udbytte

Kurset sætter fokus på, hvordan du med faglig feedback styrker teamkulturen og dermed forebygger konflikter i teamet. Lær bl.a., hvordan du med udgangspunkt i dine egne værdier kommunikativt:

  • Bliver bedre til at reflektere sammen med dine medarbejdere/kolleger og tackle faglig og saglig kritik.
  • Lærer at opbygge en teamkultur, hvor du styrker fagligheden og samarbejdet med fokus på sparring og konstruktiv feedback.
  • Forstår at give og modtage kritik på tværs af fagligheder og titler.

Hvem kan deltage

Alle som arbejder i teams eller projektgrupper fx. leder, teamleder, projektdeltager eller koordinator. Kurset vil være relevant for både offentlige og private organisationer.

Teamudvikling