Projektstyring for Udvalgsgrupper

Formålet med forløbet

Det overordnede formål med forløbet er at give udvalgsgrupperne viden og værktøjer til at styre projekterne og gennemføre tovholderfunktionen bedst muligt. 

Succeskriterier

 • Projekt- og tovholderkultur
 • Fælles sprog, og klare roller og ansvar på tværs af udvalgsgrupperne
 • Viden og værktøjer til at kunne navigere klogt i projekterne i en kompleks hverdag med mange samarbejdspartnere og interessenter

Form og forberedelse til de enkelte kursusdage

Undervisningsdagene er en kombination af teorioplæg og træning af værktøjerne i praksis. Dvs. at underviseren gennemgår teorien omkring Målhierarkiet, Elev- og underviseranalyse, Milepælsplan, Facilitering og Feedback samt Implementering. I teorioplæggene arbejder underviseren med en fællescase, og efter hvert teorioplæg arbejder deltagerne i udvalgsgrupperne med deres egne Udvalgsprojekter. Forud for hver kursusdag skal deltagerne læse en til to artikler, og arbejde med værktøjerne i praksis.

Kurset består af fire kursusdage over ½ år

 • Dag 1
  • Hvordan skaber vi et succesprojekt?
  • Målhierarkiet som værktøj til at skabe et succesprojekt
  • Inddragelse af omverdenen i vores projekter
  • Elev- og underviseranalyse
 • Dag 2
  • Milepælsplanen som det gode planlægningsværktøj
  • Facilitering og feedback
 • Dag 3
  • Hvordan sikrer vi god implementering?
 • Dag 4
  • De enkelte Udvalgsgrupper modtager sparring på deres konkrete projektstyring og realisering af projekterne

Pris

Pris pr. deltager for fire dages kursus og materiale = 3.450 kr.