Modul 2: Projektlederens præferencer og projektgruppens samarbejde

På modul 2 arbejdes der med projektlederens personlige præferencer, projektgruppens samarbejde og projektlederen som kulturskaber i forhold til etablering af en konstruktiv samarbejdskultur i projektgruppen. Du opnår indblik i egne og projektdeltagernes personlige præferencer i samarbejdet med andre. Du arbejder også med værktøjerne til løbende styring af projektet og forandringsledelse.

Metode

Modulet vil være en vekslen mellem teori og praktiske øvelser, hvor deltagerne i mindre grupper arbejder med relevante problemstillinger.

Udbytte

Deltagerne opnår en forståelse for teamudvikling og gruppeprocesser. De får værktøjer til ledelse af projektgruppen og opnår større indblik i egne og projektdeltagernes personlige præferencer i samarbejdet med andre.

Når du kommer hjem, har du:

  • Indblik i egne personlige præferencer – og præferencer i samarbejdet med andre
  • Indblik i forskellige teorier vedr. gruppedynamik, teamudvikling og forandringsledelse
  • Indblik i projektgruppers samarbejde og forskellige samarbejdsniveauer
  • Forståelse for projektlederens rolle som kulturskaber
  • Værktøjer til udvikling af en konstruktiv samarbejdskultur i projektgruppen
  • Forståelse for konflikters natur og projektlederens rolle i forhold til håndtering af gruppens konflikter
  • Værktøjer til løbende styring af projekter
  • Indblik og træning i forskellige samtaleteknikker