Projektledelse i politisk styrede systemer

Hvilke udfordringer møder projektlederne i den politisk styrede organisation? Hvad er den gode projektlederadfærd i en politisk hverdag? Hvordan bringes projektledelsesværktøjerne bedst i en politisk styret organisation?

Udbytte

På kurset arbejdes der med udfordringerne forbundet med at drive projektledelse i en politisk styret organisation. Deltagerne bliver klædt på til at udfylde rollen som aktiv medspiller i udviklingen og gennemførelsen af projekter i en politisk hverdag, og lærer at agere i en politisk logik.

Når du kommer hjem, har du:

  • Ord på de udfordringer du oplever i hverdagen
  • Forståelse for projektets politiske præmisser
  • Værktøj til projektafklaring – Kortlægning af politiske interesser omkring projektet
  • Forståelse for ”den gode” projektlederadfærd i en politisk hverdag
  • Indblik i egne og andres indflydelsesstile
  • Forståelse for udfordringerne forbundet med etablering og håndtering af politiske referencegrupper
  • Værktøjer til agil projektudvikling og -styring

Metode

Kurset vil være opbygget som en vekslen mellem teori/træning af nye projektværktøjer og processer hvor deltagerne diskuterer emner i relation til projektledelsesudfordringerne i en politisk styret organisation.

Vi løfter i flok - projektledelse