Projektets implementering (modul 2)

I forlængelse af modul 1 bygger vi ovenpå og debatterer, hvordan man som projektleder kan håndtere de mange udfordringer, der knytter sig til projektets livscyklus – hvorledes kan man sikre ledelsesopbakning, hvordan håndterer man en kompleks projektorganisering samt en grundlæggende forståelse for kompleksiteten i at implementere forandringer i praksis. Vi arbejder samtidig med ressourceestimering og den løbende styring og opfølgning i projektet med dertilhørende dialog og afrapportering til ledelsen. Endelig introduceres porteføljeledelse mhp. at synliggøre det større billede, det enkelte projekt indgår i.

En grundlæggende antagelse er, at det er en del af projektlederens ansvar at påtage sig ansvar for at nå i mål med projekttrekanten samt at synliggøre eventuelle afvigelser således at styregruppen påtage sig det overordnede ansvar for projektet på et oplyst grundlag (herunder at træffe de nødvendige overordnede beslutninger). Det ligger også som en del af projektlederens ansvar at forholde sig til implementeringen af projektets resultat i drift for at sikre opnåelse af effekt

Mellem modul 2 og 3

Hjemmeopgaven efter modulet er at fortsætte med projektbeskrivelsen på det konkrete projekt fra hverdagen samt at identificere de aktuelle / potentielle udfordringer, der er for projektet.