Modul 5: Projektets business case og agile tilgange til projektarbejde

På modul 5 sætter vi spot på projektets business case. Du bliver introduceret til det agile univers og prøver kræfter med ‘Design Thinking’ som en måde at arbejde agilt på uden at committe sig til projektledelsesmetoder fra IT-verden. Desuden ser vi tilbage på det indhold, vi allerede har været igennem tidligere på uddannelsen og repeterer, hvor det er nødvendigt inden eksamen.

Metode

Modulet vil være en vekslen mellem teori og praktiske øvelser i mindre grupper.

Udbytte

Du opnår større indblik i, hvornår det kan betale sig at sætte et projekt i gang, hvilke overvejelser udover selve projektet, som er væsentlige at have i betragtning. Du får erfaring med ‘Design Thinking’ som metode til at arbejde mere agilt på.

Desuden bliver du i stand til at veksle mellem den agile værktøjskasse og værktøjskassen fra traditionel projektudvikling.

Når du kommer hjem, har du:

  • Indsigt og træning i at opstille en businesscase på dit projekt og ved, hvilke minimumsovervejelser, der er væsentlige
  • Viden om, hvordan du kan veksle mellem de forskellige metoder inden for samme projekt
  • Indblik i forskellige agile tilgange til projektledelse
  • Erfaring med ‘Design Thinking’ som en agil inspireret måde at arbejde med projekter på inden for den traditionelle tilgang
  • Opstillet personlige udviklingsmål i relation til projektlederrollen
  • Haft mulighed for at stille spørgsmål til og få repeteret tidligere modulers værktøjer og metoder