Modul 5: Projektstyring og forhandling

På modul 5 arbejder vi med tre overordnede temaer – kommunikation, indflydelse og forhandling. Deltagerne arbejder med en række dilemmaer der er typiske for byggebranchen. Deltagerne får indblik i egen kommunikation og indflydelsesstile. De trænes i gennemførelse af byggerelaterede forhandlinger.

Emnerne er:

 • Projektlederens typiske dilemmaer i byggebranchen
 • Projektlederens kommunikation med andre
 • Projektlederens indflydelsesmuligheder
 • Den gode forhandling – én forhandling to vindere
 • Forhandlingsstrategi
 • Forhandlingens faser og opbygning
 • Projektlederens personlige kommunikation i forhandlinger – kommunikationsstile
 • Håndtering af høj ritualiseringsgrad
 • Projektlederens personlige udfordringer – hvordan arbejder den enkelte deltager videre med udvikling af egen projektledelse

Metode

Modulet vil være en vekslen mellem teori og praktisk træning på forskellige konstruerede cases.

Udbytte

Du får forståelse for forhandlingens psykologi og opnår større indblik i egne præferencer i forhold til forhandling. Du lærer metoder, der gør det muligt for dig at gennemføre en strategisk forhandling og opnå det ønskede resultat, heriblandt viden om egen kommunikation og muligheder for indflydelse.

Når du kommer hjem, har du:

 • Arbejdet med byggebranchens typiske projektlederdilemmaer
 • Indblik i hensigtsmæssige måder at kommunikere og få indflydelse på
 • Indblik byggebranchens typiske problemstillinger/udfordringer i forbindelse med forhandling og kontraktudarbejdelse
 • Indblik i egne forhandlingsstile
 • Indblik i forskellige forhandlingsstrategier
 • Kompetencer i anvendelse af forskellige forhandlingsteknikker
 • Fastsat personlige udviklingsmål i relation til projektlederrollen

Modulets varighed

Modulet varer 2 dage i dagtimerne.