Gevinstrealisering og ledelses- og netværkspåvirkning

Modul 5: 

De implementeringsplaner, der blev lagt på modul 2 og 3 og som blev kommunikeret på modul 4, skal nu eksekveres, og der skal følges op på, om gevinsterne høstes. For at sikre det, er det essentielt, at ledelsen er med på vognen og går forrest i forhold til at bakke op om og kommunikere forandringen. Det indebærer også organisatorisk og politisk tæft samt viden om de påvirkningsstile, du kan anvende for at fremme dit projekts sag.

Metode: 

Med udgangspunkt i forberedelsesmaterialet  består indholdet af korte oplæg og en række praktiske øvelser, hvor deltagerne i mindre grupper arbejder med relevante problemstillinger.

Udbytte: 

Du kan sikre gevinstrealiseringen af forandringsprojektet gennem bl.a. struktureret opfølgning og dermed få ledelsens opbakning. Desuden har du fået blik for det politiske og organisatoriske spil samt egne magtbaser og påvirkningsmuligheder.

Når du kommer hjem har du: 

  • Anerkendte metoder og værktøjer til at følge op på gevinstrealiseringen af dit forandringsprojekt.
  • Viden og værktøjer til at forankre projektet hos ledelsen og kunne ”lede opad”.
  • Værktøjer til at aflæse og påvirke det politiske spil omkring forandringsprojekter.