Modul 4: Mental og fysisk sundhed – et grænseland og sundhedskommunikation

På modul 4 opnår du viden og værktøjer til at arbejde med mental og fysisk sundhed og give dig et indblik i, hvordan du som sundhedskonsulent kan motivere, både på individniveau og i grupper.

På dette modul går vi i dybden med mental og fysisk sundhed, med hovedfokus på stress, angst, depression robusthed. Det er tilstande, som vi i stadig stigende grad møder på arbejdsmarkedet – og det er således vigtige elementer, at få viden og forståelse om på sundhedskonsulentuddannelsen.

Det er følsomme, men vigtige emner, derfor vil vi komme omkring, hvordan de kan blive berørt på bedste vis på arbejdspladsen.

Dag 1

Her vil du få værktøjer til at arbejde strategisk med trivsel, stressforebyggelse og stresshåndtering i din organisation. Vi kigger også på, hvilke elementer der er vigtige for at skabe fysisk sundhed på arbejdspladsen. Du vil blive introduceret til konkrete redskaber, der kan bruges både individuelt og på gruppeniveau.

Dag 2

Anden dagen består af teorioplæg om adfærds- og motivationsteori, ledelse af forskellige mennesker – bl.a. ved hjælp af præferencemodellen Whole Brain, situationsbestemt ledelse og feedback som ledelsesredskab. Du lærer at vurdere din målgruppes specifikke behov og barrierer. Vi arbejder med konkrete forandrings- og motivationsværktøjer, som du kan anvende, når du planlægger og gennemfører sundhedstiltag på individ- og gruppeniveau. Efter den teoretiske gennemgang, afprøver vi værktøjerne i praksis. Dvs. at deltagerne på skift skal lede medkursisterne med brug af ledelsesværktøjerne i et autentisk sundhedsprojekt.