Modul 4: Det personlige projektlederskab

På modul 4 arbejder du med ledelsesdelen af projektlederrollen, konflikthåndtering og forandringskommunikation. Vi kigger her på projektlederen som leder og dermed også den personlige del af ledelsen. Til træning i konflikthåndtering anvendes egne cases fra hverdagen i byggebranchen. Deltagerne klædes på til at håndtere modstand og konflikter – internt og eksternt i projektet.

Emnerne er:

 • Projektlederens personlige ledelsesstile
 • Den anerkendende projektleder
 • Dialog og spørgeteknikker
 • Refleksion omkring egen projektlederrolle
 • Iscenesættelse af sig selv som leder for projektgruppen og individuel ledelse af projektdeltagerne
 • Konflikters natur og Konflikthåndtering
 • Personlige konfliktstile og konfliktmønstre.
 • Gensvar – styring og konfliktsamtalen
 • Forandringskommunikation – og håndtering af modstand hos byggeprojektets interessenter
 • Projektlederens personlige udfordringer – hvordan arbejder den enkelte deltager videre med udvikling af egen projektledelse

Metode

Modulet vil være en vekslen mellem teori og praktiske øvelser, hvor deltagerne arbejder i mindre grupper.

Udbytte

Deltagerne opnår større indblik i egne ledelsesmæssige præferencer. De får værktøjer, der gør det muligt for dem, at anvende deres egen person som et aktivt ledelsesværktøj. Deltagerne opnår en forståelse for konflikthåndtering og får erfaring med forandringskommunikation. De får værktøjer til ledelse af projektgruppen og håndtering af interne og eksterne konflikter.

Når du kommer hjem, har du:

 • Indblik i egne ledelsesmæssige præferencer og ledelsesstile
 • Indblik i egne konfliktstile og typiske konfliktmønstre
 • Værktøjer der gør det muligt at være en mere effektiv projektleder i hverdagen
 • Indblik i basal konflikthåndtering
 • Indblik og træning i gensvarsmodeller – værktøjer til håndtering af interne og eksterne konflikter
 • Fastsat personlige udviklingsmål i relation til projektlederrollen

Modulets varighed

Modulet varer 2 dage i dagtimerne.