Hverdagsimplementering og håndtering af ”modstand”


Modul 3: 

For at skabe reel forandring i hverdagen, er du nødt til at arbejde i og med hverdagens udfordringer. Det er selve kernen i begrebet hverdagsimplementering, og vi vil på dette modul introducere dig til tænkningen og anvende den til at opdatere din implementeringsplan fra modul 2.

Vi arbejder her med det at implementere gennem andre dvs. anvende forandringsagenter til at drive forandringen igennem helt ude i frontlinjen sammen med superbrugerne. For løbende at sikre effekten af implementeringen, er det også nødvendigt at kunne styre og følge op på implementeringstiltagene. Derfor inspireres vi også af den agile udviklingstænkning. En central del af implementering handler også om at kunne håndtere den ”modstand mod forandring”, der uundværligt vil komme. Vi udforsker, hvad den består af og hvor den kommer fra, så du har en godt afsæt for at håndtere den.

Metode: 

Modulet vil være en vekslen mellem teori og praktiske øvelser, hvor deltagerne i mindre grupper arbejder med relevante problemstillinger.

Udbytte: 

Du får ny, forskningsbaseret viden om og metoder til, hvordan du bringer forandringen helt ud i hverdagens levede liv – også gennem forandringsagenter. Desuden ved du, hvad du skal gøre for at spotte, forstå og håndtere modstand mod forandring i dit implementeringsprojekt.

Når du kommer hjem har du: 

  • Ny, forskningsbaseret viden om hverdagsimplementering
  • Metoder til at planlægge forandringsprocesser, så du og I bruger tiden rigtigt – nemlig på selve implementeringsindsatsen
  • Viden og værktøjer om det at implementere gennem andre og brugen af forandringsagenter til dette
  • Indsigt i og viden om, hvordan du bedre kan forstå modstand mod forandring
  • Viden om agil udviklingstænkning og hvad det betyder for styring og opfølgning på implementeringsplaner