Modul 3: Facilitering af projektgruppens arbejde

På modul 3 får du erfaring med at drive et projektopstartsseminar, hvor byggeprojektets forskellige interessenter deltager. Du arbejder videre med værktøjerne fra modul 1, og du bliver trænet i at iscenesætte og facilitere processer, der understøtter brugen af projektudviklingsværktøjerne.

Emnerne er:

 • Projektgruppens samarbejde
 • Gennemførelse af projektudviklingsseminaret
 • Møder, der skaber kreativitet og samarbejde
 • Facilitering af projektudviklingsværktøjerne – Hvordan skaber vi ejerskab og commitment til projektet
 • Strategier for involvering
 • Kommunikation, der skaber interesse og velvilje
 • Idésalg og projekttrekanten
 • Fra bærende idé til projekt – roller og ansvar
 • Samarbejdet med projektejeren
 • Projektlederens personlige udfordringer – hvordan arbejder den enkelte deltager videre med udvikling af egen projektledelse

Metode

Modulet vil være en vekslen mellem teori og praktisk træning på en konstrueret case.

I casen på modul 3 gennemføres et projektopstartsseminar for byggeprojektets forskellige interessenter – Bygherrer og fagrådgivere.

Udbytte

Du lærer at facilitere projektudviklingsværktøjerne, samt grundlæggende teknikker til at skabe involvering og ejerskab i projektgruppen, styregruppe og hos andre vigtige interessenter.

Når du kommer hjem, har du:

 • Kompetence i anvendelse og facilitering af de væsentligste projektledelsesværktøjer
 • Værktøjer til at inddrage og skabe ejerskab hos byggeprojektets interessenter
 • Indblik i problemstillinger og udfordringer i forbindelse med byggebranchens forskellige samarbejdsrelationer
 • Træning i afholdelse af projektopstartsseminar for bygherrer og fagrådgivere.
 • Fastsat personlige udviklingsmål i relation til projektlederrollen

Modulets varighed

Modulet foregår over to dage fra 9-16.