Modul 2: Projektledelse med fokus på ledelse af grupper og teams

Viden, værktøjer og metoder

Du lærer at analysere gruppedynamikker og tilrettelægge interventioner i forhold til grupper og relationer. Du arbejder i vid udstrækning med egne aktuelle problemstillinger og dilemmaer, og analyserer dig selv, dine værdier og dit ledelsesmæssige fundament.

Dit udbytte

  • Arbejder videre med FIRO-B og får væsentlige indsigter i og værktøjer til at analysere og tilrettelægge interventioner i forhold til teamdynamik og teamudvikling.
  • Indsigt i dine foretrukne måder at håndtere konflikter og forhandlingssituationer og generelt indblik i, hvad og hvem der trigger en defensiv (reaktiv) adfærd fra dig.
  • Vurdering af hvad der får dig til at reagere på en uhensigtsmæssig og en hensigtsmæssige måde, hvad der stresser dig, og hvordan du kan forebygge og håndtere andres stress. Herunder arbejde med begrebet ”robusthed”.
  • Afdækker dine centrale værdier: hvilket ledelsesmæssigt fundament står du på?

Metode & træning

Modulet består af korte oplæg og praktiske øvelser, der tager udgangspunkt i forberedelsesmaterialet. Du arbejder med relevante problemstillinger både individuelt, to og to og i mindre grupper. På modulet bliver du introduceret for hjemmeopgave, der tager ca. 2 timer at løse.

Læs om modul 1