Modul 2: Projektgruppens samarbejde og håndtering af en kaotisk hverdag

På modul 2 arbejdes der med fire overordnede emner: Projektstyring, agile tilgange til projektledelse, projektgruppens samarbejde og projektlederens præferencer heri. Deltagerne arbejder med konkrete værktøjer der gør projektstyringen nemmere i hverdagen. Der arbejdes med Design Thinking som en iterativ metode. Deltagerne får indblik i projektgruppens samarbejde og organisering og de arbejder med egne præferencer i samarbejdet med andre.

Emnerne er:

 • Projektstyring
 • Agile tilgange til projektledelse
 • Design Thinking som iterativ metode
 • Projektgruppers samarbejdsniveauer og organisering
 • Projektlederens personlige præferencer i samarbejdet med andre – ”FIRO-B”
 • Forståelse for projektlederens rolle som kulturskaber
 • Etablering af flow i projektgruppens arbejde
 • Projektlederens personlige udfordringer – hvordan arbejder den enkelte deltager videre med udvikling af egen projektledelse

Metode

Modulet vil være en vekslen mellem teori og praktiske øvelser, hvor deltagerne individuelt og i mindre grupper arbejder med værktøjerne. 

Udbytte

Deltagerne får erfaring med konkrete værktøjer til projektstyring og agile måder at arbejde på i projektet. De opnår en forståelse for teamudvikling og gruppeprocesser. 

Når du kommer hjem, har du:

 • Arbejdet med helt konkrete værktøjer til projektstyring i hverdagen
 • Lært en metode der tillader at arbejde agilt i dele af projektet
 • Indblik i projektgruppers samarbejde og forskellige samarbejdsniveauer
 • Forståelse for egne og andres præferencer i samarbejdet med andre – FIRO
 • Fastsat personlige udviklingsmål i relation til projektlederrollen

Modulets varighed

Modulet varer 2 dage i dagtimerne.