Modul 2: Ledelse og styring af projektet i en kaotisk hverdag

På modul 2 arbejder du med ledelses- og styringsdelen af projektlederrollen, konflikthåndtering og forandringskommunikation. Vi kigger her på projektlederen som leder og dermed også den personlige del af ledelsen. Du lærer metoder til at håndtere projektets kaotiske hverdag og klædes på til at håndtere modstand og konflikter – internt og eksternt i projektet.

Emnerne er:

 • Projektstyring
 • Agile tilgange til projektledelse
 • Projektlederens personlige ledelsesstile
 • Gennemgang af præferencemodel HBDI
 • Refleksion omkring egen projektlederrolle
 • Konflikters natur og Konflikthåndtering
 • Personlige konfliktstile og konfliktmønstre.
 • Gensvar – styring og konfliktsamtalen
 • Forandringskommunikation – og håndtering af modstand hos byggeprojektets interessenter
 • Projektlederens personlige udfordringer – hvordan arbejder den enkelte deltager videre med udvikling af egen projektledelse

Metode

Modulet vil være en vekslen mellem teori og praktiske øvelser, hvor deltagerne arbejder i mindre grupper.

Udbytte

Deltagerne opnår større indblik i egne ledelsesmæssige præferencer. De får værktøjer, der gør det muligt for dem, at anvende deres egen person som et aktivt ledelsesværktøj. Deltagerne opnår en forståelse for konflikthåndtering og får erfaring med forandringskommunikation. De får værktøjer til ledelse af projektgruppen og håndtering af interne og eksterne konflikter.

Når du kommer hjem, har du:

 • Arbejdet med helt konkrete værktøjer til projektstyring i hverdagen
 • Lært en metode der tillader at arbejde agilt i dele af projektet
 • Indblik i egne ledelsesmæssige præferencer og ledelsesstile
 • Indblik i egne konfliktstile og typiske konfliktmønstre
 • Værktøjer der gør det muligt at være en mere effektiv projektleder i hverdagen
 • Indblik i basal konflikthåndtering
 • Indblik og træning i gensvarsmodeller – værktøjer til håndtering af interne og eksterne konflikter

Modulets varighed

Modulet er to dage fra 9-16.