Modul 1: Projektledelse med fokus på ledelse og ledelse af mennesker

Viden, værktøjer & metoder

Du arbejder med begreber og modeller fra forskningen i følelsesmæssig intelligens og herunder forskellige perspektiver: lede dig selv, lede projektdeltagere, lede andre vigtige personer for projektet (interessenter) og lede gennem en forståelse af den kontekst, som projektet indgår i.

På dette modul får du med testen FIRO-B indsigt i dine præferencer i forhold til at indgå i relation med andre mennesker og du arbejder med at forstå egne og andres mønstre.

Dit udbytte

  • Træner coachingteknikker og spørgsmål som ledelsesværktøj og som værktøj til at forstå ”den anden”.
  • Får indsigt i psykologiske virkemidler for at skabe motivation.
  • Inspiration fra neuropsykologien/hjerneforskning.
  • Bud på og refleksion over forskellige lederstile og bagvedliggende præferencer.
  • Begreber og værktøjer til refleksion med FIRO-B testen: indsigt i dine præferencer i forhold til at indgå i relation med andre mennesker samt forstå andres præferencer og dermed ideer til, hvordan du bedst kan indgå i meningsfulde relationer med disse personer.
  • Tydeliggørelse af dine egne ledelsesmæssige udfordringer.

Metode & træning

Modulet består af korte oplæg og praktiske øvelser, der tager udgangspunkt i forberedelsesmaterialet. Du arbejder med relevante problemstillinger både individuelt, to og to og i mindre grupper. På modulet bliver du introduceret for hjemmeopgave, der tager ca. 2 timer at løse.

Læs om modul 2