Modul 1: Fra idé til projekt – design og planlægning

På modul 1 gennemgås de grundlæggende projektudviklingsværktøjer og deltagerne klædes på til at kunne drive en professionel projektudviklingsproces i fællesskab med projektgruppen.

Emnerne er:

 • Opstart af individuelt arbejde med personlige handlingsplaner
 • Byggeprojektets baggrund, bærende idé, vision, formål og ønsket effekt
 • Analyse af målgrupper og dem der skal være med – byggeprojektets interessenter
 • Afklaring af leverancer
 • Design og planlægning – udarbejdelse af planer
 • Risikoanalyse og estimering af projektets ressourcer
 • Projektets organisering – hvem beslutter/gør hvad?
 • Projektlederens personlige udfordringer – hvordan arbejder den enkelte deltager videre med udvikling af egen projektledelse

Metode

Modulet vil være en vekslen mellem teori og praktisk træning på en konstrueret case. I den anvendte case gennemføres udviklingen af et større byggeprojekt.

Udbytte

Deltagerne opnår kendskab til og erfaring med værktøjer, der gør dem i stand til at gennemføre en ordentlig projektudviklingsproces i fællesskab med projektgruppen.

Når du kommer hjem, har du:

 • Indblik i internationalt anerkendt praksis inden for projektledelse
 • Indblik i nogle af byggebranchens udfordringer og metoder
 • Værktøjer til projektudvikling
 • Træning i udvikling af byggeprojekter
 • Et større netværk i byggebranchen
 • Indblik i egne og andres personlige præferencer – HBDI
 • Fastsat personlige udviklingsmål i relation til projektlederrollen

Modulets varighed

Modulet varer 2 dage fra kl.9-16.