Implementering og målretning af dit forandringsprojekt til brugerne


Modul 1: 

Vi starter forløbet med at få skabt en fælles ramme og fælles sprog om det at lave organisatorisk implementering. Hvad vil det sige og hvad er udfordringerne? Implementering handler om at få folk til at ændre vaner og adfærd. Vi inspireres derfor af den nyeste hjerneforskning og adfærdsdesign. For at få nogen til at gøre noget anderledes i deres hverdag, må vi også se forandringsprojektet ”udefra – og ind” dvs. fra brugernes sted med fokus på deres behov.

Vi inspireres af antropologiske principper, som giver os metoder til ”at se” med brugerens øjne og til, hvordan man kan arbejde med at ændre vaner. Desuden fokuserer vi på dette modul på de rammer (organisatoriske, kulturelle etc.), som dit forandringsprojekt er en del af, og som der skal tages højde for i designet af det.

Metode: 

Med udgangspunkt i forberedelsesmaterialet vil modulet bestå af korte oplæg og en række praktiske øvelser, hvor deltagerne i mindre grupper arbejder med relevante problemstillinger.

Udbytte: 

Du opnår viden om, hvad implementering er samt hvad du skal gøre for at designe dit implementeringsprojekt i overensstemmelse med nyeste hjerneforskning og hvordan du kan få indarbejdet et udefra- og ind perspektiv i dit implementeringsprojekt fra starten.

Når du kommer hjem har du: 

  • Et sprog for implementering og indsigt i international anerkendt viden om implementering
  • Viden om nyeste hjerneforskning og konsekvenserne heraf for implementeringsprocesser
  • Viden om hvordan man bringer relevante organisatoriske og kulturelle forhold i spil i forhold til implementering
  • Værktøjer til at planlægge en forandringsproces med energi og engagement
  • Viden om hvordan du anvender anerkendte antropologiske metoder som f.eks. personans og brugerrejse