Modul 1: Evidens og strategisk arbejde med sundhed på arbejdspladsen 

Formålet med dette modul er at opnå viden og værktøjer til at arbejde evidensbaseret og strategisk med sundhed på arbejdspladsen og opnå viden og værktøjer til at gennemføre en kulturanalyse samt at gennemskue brugen af sundhedsprofiler.

Dag 1

På første modul vil du få en introduktion til nyeste viden og best practice inden for sundhed på arbejdspladsen. Vi arbejder med sundhed i et bredt perspektiv, men hovedfokus vil på dette modul være på det strategiske arbejde med sundhed på arbejdspladsen.

Evidens og strategisk arbejde med sundhed giver dig teorier og modeller til at arbejde med strategisk sundhed på arbejdspladsen og komme i gang med handleplanen på dit eget sundhedsprojekt. Det kunne fx være projektets businesscase (effektmåling). Du får svar på spørgsmålene: Hvad vil det sige at arbejde evidensbaseret? Og hvordan sikrer jeg, at vi arbejder intelligent og evidensbaseret på min arbejdsplads. Slutteligt på modul 1 bliver du præsenteret for en simpel model for kommunikation, som du kan anvende, når du skal formidle dine budskaber til medarbejdere og/eller kunder.

Dag 2

På anden dagen bliver du introduceret for kulturanalysen trin for trin. Formålet er at give dig, som konsulent, et redskab til at forstå den organisation eller målgruppe du står overfor.

Du bliver introduceret til en række anerkendte analyseværktøjer, som du kan bruge til at designe behovsafdækningen på din arbejdsplads. Vi ser nærmere på forskellige danske og udenlandske tilgange til både personlige sundhedsprofiler og virksomhedsprofiler. Vi ser på, hvilke faktorer, arbejdspladsen bør være særlig opmærksom på – herunder også etiske overvejelser. Vi gennemgår teorien omkring værktøjerne, og sætter viden i forhold til praksis.