Konfliktledelse og træning i mediation

Generel indføring i konfliktledelse og træning i mediation (mægling)

Konflikter kan være konstruktive og destruktive, og de er en uundgåelig del af arbejdslivet. På denne workshop lærer du på 2 dage at forstå konflikters dynamik og får værktøjer og indsigt til at drage nytte af de konstruktive konflikter og til at forebygge og håndtere de destruktive konflikter.

Du går fra workshoppen med de nødvendige værktøjer og kompetencer til at agere hensigtsmæssigt i hverdagens konflikter og i højere grad forstå og anvende konflikterne konstruktivt til udvikling og læring.

Kurset er opbygget med en vekslen mellem konfliktteori, træning og refleksion over egen hverdag.

Download beskrivelse af kursus (PDF)

Dit udbytte af kurset

 • Du opnår bedre forståelse for, hvordan konflikter typisk udvikler sig, og du bliver bedre til at identificere potentielle konflikter.
 • Du får værktøjer, der kan hjælpe dig til at kontrollere og styre konfliktsamtaler.
 • Du opnår større forståelse for dine egne præferencer ift. brugen af forskellige konfliktstile og mulighed for at reflektere over egne typiske konfliktmønstre – hensigtsmæssige og mindre hensigtsmæssige.

Faglige temaer:

Forstå konflikten

 1. Værdien af at håndtere konflikten
 2. Konfliktstile, indstillinger til konflikter og konflikternes dynamik
 3. Forstå dine måder at reagere på
 4. SCARF
 5. Forskellige samarbejdsniveauer og vigtigheden af en konstruktiv konfliktkultur
 6. Konflikttrappen

Konflikt og emotioner

 1. Lær at genkende og regulere dine egne følelser.
 2. Lær at genkende, rumme og håndtere andres følelser.

Forstå konteksten

 1. Hvilken kultur har I?
 2. Hvad er synet på konflikter?

Rollen som mediator/mægler

 1. Du introduceres til mediation og får lejlighed til at træne denne type samtale.