Involvering, ejerskab og afrapportering (modul 3)

Dette modul stiller skarpt på rollen som leder af gruppen. Vi arbejder med facilitering, forståelse for gruppeprocesser samt feedback som udviklingsværktøj. Deltagerne træner i praksis rollen som facilitator af gruppens arbejde med de grundlæggende planlægningsværktøjer fra modul 1. Deltagerne får feedback på deres indsats for derved at styrke den fortsatte kompetenceudvikling.Den grundlæggende antagelse er, at projekter udvikles og drives i og sammen med andre deltagere i større eller mindre grupper og at det er værdifuldt at dele viden med de, der skal lave arbejdet. Planlægning af projektet sker i dialog med gruppen

Opgave efter modulet

Hjemmeopgaven efter modulet er at fortsætte med projektbeskrivelsen på det konkrete projekt fra hverdagen samt skrive en mindre skriftlig opgave (synopsis af projektbeskrivelsen på max 2 A4-sider, der er udgangspunktet for den afsluttende mundtlige eksamen).