Introduktion til teamledelse

På dette kursus introduceres du til teamledelse og får lejlighed til at reflektere over og arbejde med fænomenet ”team” i form af teorier, modeller og begreber om team, teamudvikling og teamledelse. Du får også rig lejlighed til at relatere de faglige temaer til dit eget aktuelle team og dine erfaringer med teamledelse.

Forløbet består af en workshop på 2 dage med en opfølgende coachingsamtale ca. 4 uger efter. Du vil 4 uger inden workshoppen modtage en forberedelsesopgave, og du får også en hjemmeopgave med hjem efter workshoppen, som du skal arbejde på i tiden frem til den individuelle samtale. Kurset er opbygget med en vekslen mellem oplæg, træning og refleksion over egen praksis.

Download beskrivelse af kursus (PDF)

Dit udbytte

 • Du øger din forståelse af teamdynamik, og får værktøjer og begreber til at analysere teamets dynamik, aktuelle udviklingsniveau, nærmeste udviklingszone og hvordan du kan hjælpe teamet i sin udvikling.
 • Du reflekterer over din rolle, position og tilknytning til teamet og får mulighed for at analysere den kontekst, som teamet indgår i.
 • Du analyserer på egne præferencer for at indgå i relation med andre mennesker, og herunder indgå i gruppe -og teamsammenhænge.
 • Du får et begrebsapparat til at blive klogere på andres præferencer, og indsigt i hvorledes disse præferencer blandt gruppens deltagere har indflydelse på gruppens dynamik og de mønstre, der opstår.

Faglige temaer

 1. Hvad er et team?
 2. Analyser af teamets dynamik og udvikling
 3. Præferencer for at indgå i relationer og team
 4. Samarbejde og konflikter
 5. Teamet i dets kontekst, teamets kultur og organisationens kultur

Dit kursusforløb

 1. Forberedelsesopgave (4 uger inden workshop)
 2. Workshop (2 dage)
 3. Hjemmeopgave
 4. Coachingsamtale