Grundlæggende projektudvikling

Lær de grundlæggende projektudviklingsværktøjer og forstå projektets organisering og roller

Udbytte

Som deltager på ”Grundlæggende projektudvikling” bliver du klædt på til at udfylde rollen som aktiv medspiller i udviklingen af nye projekter. Du får værktøjer til at håndtere projektarbejdsformens typiske udfordringer.

Når du kommer hjem, har du:

  • Indblik i nogle af projektarbejdets udfordringer og metoder
  • Forståelse for projekters organisering
  • Indblik i de forskellige projektroller – ift. ansvar og kompetencer
  • Værktøjer til projektudvikling: målformulering, interessentanalyse, milepælsplanlægning og risikoanalyse
  • Træning i udvikling af projekter
  • Dokumentation for et kompetenceløft indenfor projektarbejde

Metode

På kurset bliver der lagt stor vægt på praktisk anvendelse af værktøjerne og disse trænes derfor på en case, der går så tæt på deltagernes projekthverdag, at tankegang og værktøjer er lige til at gå hjem og bruge.

Dokumentation

Efter kurset modtager deltagerne et diplom for at have gennemført kurset.

Trin ét på projektlederuddannelsen

Promentums projektlederuddannelse på Kursusakademiet er opbygget således, at kurset ”Grundlæggende projektudvikling” fungerer som modul 1. Det er således muligt at tage ”Grundlæggende projektudvikling” som et selvstændigt kursus og ved en senere lejlighed starte på Kursusakademiets projektlederuddannelse direkte på modul 2.

Værktøjskasse - styrk projekter