Modul 1: Grundlæggende projektudvikling

På modul 1 lærer deltagerne at sætte retning for projektet gennem forventningsafstemning og kvalitetsdefinitioner af projektet og projektets resultater. De introduceres til projekters organisering og udfordringer forbundet hermed.

Metode

Modulet vil være en vekslen mellem teori og praktisk træning på en konstrueret case.
Den aktuelle case er udarbejdet således, at den afspejler projektlederens hverdag mest muligt.

Udbytte

Som deltager på ”Grundlæggende projektudvikling” bliver du klædt på til at udfylde rollen som aktiv medspiller i udviklingen af nye projekter. Du får værktøjer til at håndtere projektarbejdsformens typiske udfordringer.

Når du kommer hjem, har du:

  • Indblik i internationalt anerkendt praksis inden for projektledelse
  • Indblik i nogle af projektarbejdets udfordringer og metoder
  • Forståelse for projekters organisering
  • Indblik i de forskellige projektroller – ift. ansvar og kompetencer
  • Værktøjer til projektudvikling: Målformulering, interessentanalyse, milepælsplanlægning og risikoanalyse
  • Træning i udvikling af projekter