Facilitering

Kender du det: Mødet blev ikke helt som forventet. For meget kaffe og udenoms-snak og for lidt konkrete beslutninger. Deltagerne på workshoppen var ikke engagerede, stillede sig på bagbenene eller producerede ikke, som du havde forventet. Ærgerligt, tidsspilde og slet ikke, hvad du havde planlagt.

Udbytte

Med udgangspunkt i dig selv får du gennem dette 2 dages intensive kursus: Viden, værktøjer og metoder til at opnå styrkede resultater og gruppedynamikker i de processer, som du faciliterer.

Vi arbejder blandt andet med:

  • Dig selv og din rolle som facilitator
  • Teknikker og værktøjer til planlægning og afholdelse af møder, workshops mv.
  • Forskellige mødetyper
  • Den praktiske planlægning før, under og efter
  • Håndtering af forskelligheder
  • Involvering, motivation og ejerskab i gruppen
  • De gode spørgsmål, der skaber fremdrift i processen

Undervisning

Undervisningen tager udgangspunkt i de metoder og værktøjer, som du lærer undervejs og med en vekslen mellem teori, refleksioner i plenum og praksisøvelser med træning i værktøjerne.

Overbygning – for dig, der faciliterer mere end møder

Kurset kan suppleres med overbygningen ”Styrk dine processer og resultater – stil skarpt på dig selv som facilitator”. Her får du blandt andet konkret feedback på egen facilitering, udvidet din værktøjskasse, så du kan håndtere konflikter i gruppen og viden om forskellige teoretiske procestilgange, der kan understøtte større faciliteringsprocesser.

Styrk dine processer og resultater – stil skarpt på dig selv som facilitator