Styrk dine evner som facilitator

De grundlæggende teknikker kender du. Du har prøvet at facilitere, men vil gerne blive endnu bedre i rollen. Kurset her er en overbygning til grundkurset ”Facilitering (niveau 1)”. For dig, der vil skabe effektive og gode resultater gennem en bevidst anvendelse af egen person, når du leder workshops, møder, seminarer osv.

Udbytte

Lær, hvordan du gennem bevidst planlægning kan lede en proces frem mod et bestemt mål på en måde, så deltagerne fokuserer på indholdet og ikke på processen. Udgangspunktet er dig selv, og undervejs får du personlig feedback på din rolle som facilitator.

Vi arbejder blandt andet med:

  • Dig selv og din rolle som facilitator – herunder konkret feedback på egen facilitering
  • Præferenceforståelse
  • Håndtering af forskelligheder – og bevidsthed om egen naturlige tilgang til opgaveløsning
  • Håndtering af modstand – kommunikation i modvind
  • Forankring af forandringen
  • Narrativ procesmetode og Appreciative Inquiry (AI) som udviklingsmetode
  • Den fortsatte udvikling af dig selv

Undervisning

Undervisningen tager udgangspunkt i de metoder og værktøjer, som du lærer undervejs og med en vekslen mellem teori, refleksioner (individuelt og i plenum) og praksisøvelser med træning i værktøjerne.

Før kurset

Da vi på kurset stiller særligt skarpt på dig og din adfærd i facilitatorrollen, vil du inden kurset blive bedt om at filme eller indsamle feedback på en proces, som du har været facilitator på. Desuden skal du påregne lidt teoretisk læsestof.