Modul 3: Facilitering af projektgruppens samarbejde

På modul 3 lærer du om projektgruppens samarbejde og projektlederen som kulturskaber i forhold til etablering af en konstruktiv samarbejdskultur i projektgruppen. Du bliver klædt på til at kunne drive en kick-off-workshop i opstarten af et projekt og samtidig skabe ejerskab i projektgruppen. Der arbejdes her videre med værktøjerne fra modul 1 og deltagerne trænes i at iscenesætte og facilitere processer, der understøtter brugen af projektudviklingsværktøjerne.

Metode

Modulet er i høj grad et træningsmodul, hvor deltagerne træner og modtager feedback på facilitering og iscenesættelse af projektudviklingsværktøjerne fra modul 1.

Udbytte

Du opnår en forståelse for teamudvikling og gruppeprocesser. Du lærer at facilitere projektudviklingsværktøjerne, samt grundlæggende teknikker til at skabe involvering og ejerskab i projektgruppen, styregruppe og hos andre vigtige interessenter.

Når du kommer hjem, har du:

  • Indblik i forskellige teorier vedr. gruppedynamik og teamudvikling
  • Indblik i projektgruppers samarbejde og forskellige samarbejdsniveauer
  • Forståelse for projektlederens rolle som kulturskaber
  • Værktøjer til udvikling af en konstruktiv samarbejdskultur i projektgruppen
  • Kompetence i anvendelse og facilitering af de væsentligste projektledelsesværktøjer
  • Værktøjer til at inddrage og skabe ejerskab hos projektets interessenter
  • Fået feedback på din personlige facilitering af projektgruppens møder
  • Træning i afholdelse af kick-off-workshop i opstarten af et projekt
  • Træning i afholdelse af styregruppemøder