Bliv professionel formidler

Kender du dem, der kan holde et oplæg, der fanger din opmærksomhed med det samme, drager dig ind i en fortælling og tager dig med på deres rejse, så du til sidst er SÅ engageret, at du ikke kan vente med at komme hjem og rykke på de nye indsigter, du har fået?

Det er præcis sådan en oplægsholder denne 2-dages intensive træningslejr, kan gøre dig til. Du får værktøjerne til at blive en professionel formidler. For det handler i al sin enkelthed om at lære nogle konkrete teknikker om bl.a. struktur, argumentation og fortælling – og så handler det om at træne sine præsentationsevner.

Udbytte

På kurset bliver du introduceret for brugbare “hjerneregler”. Der er nemlig tips og tricks at hente fra hjerneforskningen. Som formidler er det vigtigt at fastholde opmærksomhed, at vide hvordan tilhørerne opfatter ting – og hvordan oplevelser bliver gemt i deres hukommelse. Specielt opmærksomhed er en meget flygtig ressource i vores hjerner. Og det stiller særlige krav til din evne til at kommunikere og fastholde fokus hos lytterne.

Det får du med fra kurset:

  • Du får generelle tricks til, hvordan du kan levere dine budskaber, så de gør varigt indtryk på dine tilhørere.
  • Du arbejder undervejs med konkrete redskaber til opbygning, visualisering og eksekvering af præsentationer ud fra PEST-modellen (Passion-Enkelthed-Struktur-Træning) og ud fra Mind Maps.
  • Du får viden om og træning i at bruge kropssprog og intonation til at styrke oplevelsen af fx autoritet og tillid – eller til at underbygge pointer.
  • Via træning og feedback bliver du mere bevidst om styrkerne i din personlige formidlingsstil, gennemslagskraft og autencitet.
  • Du går fra kurset med en skarp præsentation – fx din salgspitch eller et emne du skal undervise i – som er meget skarpere og mere effektfuld, end da du kom.

Metode

Det er to intensive dage med en overnatning. Kursets første formiddag har teoretisk fokus med tips og tricks fra underviseren. Resten af dagen arbejder du i en gruppe med din egen præsentation, hvor du overfører teorien til praksis. Arbejdet med præsentationen fortsætter typisk til langt ud på aftenen. Dag 2 består udelukkende af præsentationer og feedback i plenum.

Tidligere deltagere siger:

“Går styrket herfra, på en måde jeg sjældent har oplevet før.”

“Godt engagement, kritisk konstruktiv feedback, gode input, indlevelse i den enkelte, skabe tryghed.”

“2 spændende dage med mange udfordringer – tilpas tilpasset.”