Agil projektledelse

Den traditionelle vandfaldstilgang er udfordret i mere komplekse projekter. Komplekse projekter stiller typisk krav om smidighed i udvikling, planlægning og gennemførelse af projektet. Agil projektledelse er et af svarene på en mere åben og smidig tilgang til projektledelse.

Udbytte

På kurset gennemgås og trænes Agile projektudviklingsværktøjer og de Agile værktøjer indarbejdes som et vigtigt supplement til den eksisterende værktøjskasse.

Når du kommer hjem, har du:

  • Forståelse for forskellen mellem den traditionelle projektledelsestilgang og Agil projektledelse
  • Udvidet din værktøjskasse med værktøjer til agil projektudvikling, -planlægning og –styring
  • Trænet den de agile værktøjer på en case

Metode

Kurset vil være opbygget som en vekslen mellem teori/træning af nye projektværktøjer og processer hvor deltagerne diskuterer anvendeligheden/relevansen af de agile værktøjer i forhold til deres aktuelle hverdag.

Agil projektledelse